اخرین محصولات ثبت شده

تحقیق تاريخچه بيمه بيماري ورد

تحقیق تاريخچه بيمه بيماري ورد - 2 ‏قسمت اول ‏–‏ تار‏ي‏خچه ب‏ي‏مه ب‏ي‏مار‏ي‏ : ‏تع‏يي‏ن تار‏ي‏خ مع‏ي‏ن‏ي‏ برا‏ي‏ پ‏ي‏دا‏ي‏ش ب‏ي‏مه ب‏ي‏مار‏ي‏ تقر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نظریه مطلوبيت و رجحان در اقتصاد ورد

تحقیق نظریه مطلوبيت و رجحان در اقتصاد ورد - ‏1 ‏1 ‏چكيده: ‏در دنياي واقعي واحدهاي بازرگاني تحت شرايط عدم اطمينان فعاليت مي كنند. لذا امر پژوهش ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توسعه پايدار كشاورزي ورد

تحقیق توسعه پايدار كشاورزي ورد - ‏1 ‏11 ‏مقدمه ‏رشد و توسعه پايدار كشاورزي يكي از شاخص ترين و مهم ترين هدفهاي هر دولتي است كه تحقق آن طريق تحولا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توسعه پايدار ورد

تحقیق توسعه پايدار ورد - ‏الف - تعريف مسئله: ‏اولين بار كاربرد واژه توسعه پايدار (Sustainable development)‏ توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoy...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي نحوه بيمه باغات ورد

تحقیق بررسي نحوه بيمه باغات ورد - ‏بررسي نحوه بيمه باغات ‏1 ‏فهرست مطالب ‏عنوان صفحه ‏چكيده ‏2 ‏مقدمه 3 ‏اهداف 4 ‏پيشينه نگاشته ها 5 ‏...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران ورد

تحقیق بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران ورد - ‏23496 ‏2 ‏مقدمه ‏: ‏نزديك به هفده سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بان...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق باج و خراج ورد

تحقیق باج و خراج ورد - ‏2 ‏3 ‏1-باج و خراج چيست؟ با مراجعه به كتابهاي مختلف و افراد آگاه تعدادي از چيزهايي كه به عنوان باج و خراج گرفته مي شد نا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ا هميت اقتصادي بور دركشاورزي وباغباني ورد

تحقیق ا هميت اقتصادي بور دركشاورزي وباغباني ورد - ‏1 ‏2 ‏مقدمه ‏ا هميت اقتصادي بور دركشاورزي وباغباني ومسائل مربوط به درخت كاري وجنگل كاري از حد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادي ورد

تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادي ورد - ‏1 ‏2 ‏مقدمه ‏عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار ‏احتمالا كارآمدترين معيار برآورد موفقيت در دور...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی MLM

بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی MLM - ‏بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی MLM‏ ‏چکیده: بسياري از مردم در داخل يا خارج از ايران دركي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی شبکه‌ای و Marketing Mix

بازاریابی شبکه‌ای و Marketing Mix - ‏بازاریابی شبکه‌ای و Marketing Mix‏ ‏تابان خواجه نصیری ‏در این مقاله به رابطه‌ی بین Marketing mix‏ و بازاریا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی هرمی چیست

بازاریابی هرمی چیست - ‏بازاریابی هرمی چیست؟‏ ‏بسیاری از بازدیدکنندگان از سایت، خوانندگان مقالاتم و تعداد بسیاری از اعضای خبرنامه‌هایم این سوال ر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخچه‌ی بازاریابی شبکه‌ای

تاریخچه‌ی بازاریابی شبکه‌ای - 2 ‏بازاريابی ‏تاریخچه‌ی بازاریابی شبکه‌ای‏ ‏آنچه در اين شماره از خبرنامه ارائه مي گردد، قرار است تاریخچه‌ی مختصری...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته

بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته - ‏بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته‏ ‏«بازاریابی شبکه‌ای» با «بازاریابی وابسته» تفاوت دار...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی چیست

مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی چیست - ‏مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی چیست؟‌‏ ‏تابان خواجه نصیری ‏در این مقاله‌ی کوتاه می‌خواهم تعریف یا ت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیرگذاری موثر در بازاریابی حرفه‌ای

تاثیرگذاری موثر در بازاریابی حرفه‌ای - ‏تاثیرگذاری موثر در بازاریابی حرفه‌ای‏ ‏در بازاریابی حرفه ای، تاثیرگذاری مثبت در ایجاد، حفظ و گسترش ارتبا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش ‏یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی ‏شیوۀ آزمایش‏ – ‏آگر آزماینده فقط...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش یادگیری ازراه کوشش وخطا (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش یادگیری ازراه کوشش وخطا (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏ی‏ادگیری ازراه کوشش وخطا ‏هدف :‏ بررسی یادگیری ازراه کوشش وخطا ‏ی‏ادگیری از راه ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش‏ ‏یادگیری‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏کوشش‏ ‏و‏ ‏خطا ‏در‏ ‏این‏ ‏آزمایش‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش واکنش در مقابل ترس خشم و شادی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش واکنش در مقابل ترس خشم و شادی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏آزمایش واکنش در مقابل ترس خشم و شادی ‏هدف : آشنایی با واکنش های مختلف در مقا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش منع قبلی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش منع قبلی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش ‏منع قبلی ‏هدف : آشکار ساختن مزاحمت یادگیریهای قبلی در کسب یک عادت حسی ــ حرکتی تازه. ‏ه...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش منع بعدی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش منع بعدی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏آزمایش منع بعدی ‏ ‏هدف از انجام این آزمایش، مطالعه منع بعدی یا بازداری پس گستر است در حقیقت این ف...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش ماز U شکل (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش ماز U شکل (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏ماز U‏ شکل (labyrinth‏) ‏چکیده ‏یادگیری از راه کوشش و خطا یعنی کورمال کورمال پیش رفتن، راه حل ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش شرطی سازی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش شرطی سازی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏شرطی‌سازی (Conditioning‏)‏ ‏مقدمه ‏ایوان پتروویچ پاولف فیزیولوژیست روسی، ‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏کسانی‏ ‏...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش شایعه (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش شایعه (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش ‏شایعه ‏در این آزمایش ساده به نحوه شکل گیری شایعه و تغییر آن در طول دهان به دهان شدن یک خبر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش سنجش دقت حرکات ساده توسط لرزش سنج (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش سنجش دقت حرکات ساده توسط لرزش سنج (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏سنجش دقت حرکات ساده توسط لرزش سنج پیرون (Tremometre de Pieron‏) ‏چکیده...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش سنجش دقّت توسّط تخمین فاصله (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش سنجش دقّت توسّط تخمین فاصله (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏سنجش دقّت توسّط تخمین فاصله ‏چکیده ‏در این نوشتار قصد داریم تا به مبحث دقّت ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش سنجش خطای ادراکی مولر (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش سنجش خطای ادراکی مولر (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏ ‏سنجش خطای ادراکی مولر-لایر ‏هدف ‏اندازه‌گیری تاثیر خطوط هم‌گرا و واگرا در ادراک ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش سنجش خطای ادراکی مول1 (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش سنجش خطای ادراکی مول1 (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏سنجش خطای ادراکی مولر-لایر (Muller-lyer illusion‏) ‏مقدمه ‏تنها راه ارتباط ما با د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش سنجش آستانه ها (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش سنجش آستانه ها (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏سنجش آستانه ها‏ ‏«ادراک سوسو» ‏در این آزمایش به مرور اجمالی انواع آستانه ها و بررسی یکی ا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش دقت مسیر (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش دقت مسیر (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش دقت مسیر (لرزش سنج‏ V‏ ‏پیرون) ‏هدف از انجام این آزمایش مطالعه دقت در ترسیم یک خط فضایی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش دستگاه اندازه گیری آزمایشات روانشناسی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش دستگاه اندازه گیری آزمایشات روانشناسی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏  ‏ دستگاه الكتروشوك ‏EST‏‏ ‏دستگاه الكتروشوكوسيله‌اي است كاملاً بي‌...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش حل مسأله (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش حل مسأله (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن) ‏ ‏هدف از انجام این آزمایش مطالعه استعداد آزمودنی در تعویض ن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش حرکت ظاهری (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش حرکت ظاهری (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏ ‏حرکت ظاهری ‏هدف : ‏ بررسی ادراک حرکت القایی ‏حرکت ظاهری به حرکتی گفته می شود که متمایز از حرک...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش حافظه تجسمی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش حافظه تجسمی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش ‏حافظه تجسمی‏ ‏«یادگیری از راه کوشش و خطا» ‏در این آزمایش به صورت ساده با نوعی از یاد...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش حافظه بصری کیم (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش حافظه بصری کیم (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمون حافظه بصری کیم-کاراد (Kim carrad memorymeter‏) ‏مقدمه ‏همانطور که می‌دانیم یکی از ع...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش جامعه سنجی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش جامعه سنجی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏جامعه سنجی ‏هدف : ‏پویایی گروه که آخرین رشته از علوم اجتماعی است پایه گذار آن کورت لوین می ب...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تعارض (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تعارض (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏آزمایش ‏تعارض ‏در این آزمایش به بررسی واکنش انسان در شرایط تعارض محرّک ها می پردازیم. این آزمایش را ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تضادها و پس تصویرها (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تضادها و پس تصویرها (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏آزمایش‏ ‏تضادها‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏تصویرها ‏وسایل‏ ‏آزمایش‏ : ‏تعدادی‏ ‏کاغذ‏ ‏رنگی‏ ‏و‏ ‏خا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تضاد وپس تصویرها (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تضاد وپس تصویرها (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏تضاد وپس تصویرها ‏هدف :‏ نشان دادن این واقعیت که اثر یک تحریک مستقل از متن مکانی و زمان...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تست کوررنگی ایشی هارا (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تست کوررنگی ایشی هارا (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏تست کوررنگ‏ی‏ ا‏یشی‏ هارا ‏مقدمه ‏تست کوررنگ‏ی‏ ا‏یشی‏ هارا ( Ishihara‏ ) از 38 صف...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تست هوش ریون پیشرفته (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تست هوش ریون پیشرفته (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏تست هوش ر‏یون‏ پ‏یشرفته ‏خلاصه ‏در‏ ا‏ین‏ آزما‏یش‏ تست هوش ر‏یون‏ پ‏یشرفته‏ بصورت گ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تست سرعت ضربه‌زدن (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تست سرعت ضربه‌زدن (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏تست سرعت ضربه‌زدن ‏چکیده ‏تصوّر کنید که قصد دارید کارخانه‌ای را تأسیس کنید و با قرار د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش ترسیم در آینه (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش ترسیم در آینه (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 2 ‏ترسیم در آینه (یادگیری و انتقال دو جانبه) (Bilateral transfer‏) ‏چکیده ‏ ‏در بحث یادگیری م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تخمین زمان (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تخمین زمان (گزارش کار روانشناسی تجربی) - ‏تخمین زمان ‏هدف :‏ بررسی رابطۀ بین ادراک زمان و توجه واثبات این واقعیت که در صورت نبود نشانه ها...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تأثیرآگاهی ازنتایج بر عملکرد (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش تأثیرآگاهی ازنتایج بر عملکرد (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏تأثیرآگاهی ازنتایج بر عملکرد ‏هدف : ‏تحقیقات نشان داده است که آگاهی از نتیج...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش بیوفیدبک (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش بیوفیدبک (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏بیوفیدبک (Biofeedback‏) ‏مقدمه ‏بیوفیدبک یا بازخورد زیستی تکنیکی درمانی است که در آن افراد برا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 2 ‏بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست ‏چکیده ‏تصوّر کنید که قصد داری...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 1 ‏اندازه گیری زمان واکنش (Reaction time‏) ‏چکیده ‏در سال 1789 یکی از دستیاران رصدخا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش ارزیابی آستانه‌ی تشخیص نور چشمک‌زن (گزارش کار روانشناسی تجربی)

آزمایش ارزیابی آستانه‌ی تشخیص نور چشمک‌زن (گزارش کار روانشناسی تجربی) - 2 ‏ارزیابی آستانه‌ی تشخیص نور چشمک‌زن ‏چکیده ‏در بحث احساس و ادراک برای ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل